Progress Bar

STANDARD BAR

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 90%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 90%

STRIPPED BAR

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 90%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 90%

ACTIVE STRIPPED BAR

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 90%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 90%

PROGRESS BAR TYPE 2

WordPress
95%
Creative Team
85%
PHP
75%
Content Development
65%
Programmers
90%

PROGRESS BAR TYPE 3

Wordpress 90%
Creative Team 85%
PHP 75%
Content Development 65%
Print Design 90%
Html5 / CSS3 85%
BigCommerce 75%
Programmers 65%

PROGRESS BAR TYPE 4

Wordpress
90%
Creative Team
85%
PHP
75%
Content Development
65%
Print Design
90%
Html5 / CSS3
85%
BigCommerce
75%
Programmers
65%

PROGRESS BAR TYPE 5

Wordpress
90%
Creative Team
85%
PHP
75%
Content Development
65%
Print Design
90%
Html5 / CSS3
85%
BigCommerce
75%
Programmers
65%

DONUT CHART SMALL

Branches

Description

Branches

Description

Branches

Description

Branches

Description

DONUT CHART MEDIUM

Branches

Description

Branches

Description

Branches

Description

Branches

Description

DONUT CHART LARGE

Branches

Description

Branches

Description

Branches

Description

Branches

Description

Adresa

Rr. Nënë Tereza, 12000 Fushë Kosovë, Kosovë.

Email: info@aci-ks.com

Telefoni

+383 48 788 781
+90 537 988 56 00

Orari i punës

E hënë - E premte
09:00 - 17:00